Spolupracujeme

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. je nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR. Vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem - v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez handicapu. Více na www.czepa.cz

Pomáháme vybavením kanceláří a startovacích bydlení elektrospotřebiči, přispíváme na rehabilitační pomůcky a speciální dopravní prostředky. Pomáháme také na produkci tiskovin, jako jsou pozvánky, letáky apod.

Spolupracujeme
 

Hvězdný bazar

Hvězdný bazar je charitativní second-hand s kamennou prodejnou v centru Prahy, v Jungmannově ulici, který provozuje Česká asociace paraplegiků – CZEPA jako tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy. Podílíme se aukcemi, organizováním bazarů – sbírky oblečení - na pracovišti DATART.

Spolupráce s Hvězdným bazarem je super a díky této spolupráci u nás pracují kolegové, kterým se dříve úrazem ve vteřině změnil celý život. Projekt Hvězdný bazar podporujeme od roku 2015. Spolupráce s CZEPA trvá od téhož roku. www.hvezdnybazar.cz

Hvězdný bazar
 

Nadání a dovednosti o.p.s.

Pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin s rozvojem jejich nadání a dovedností, se správným výběrem studia, s přípravou na profesní život a se vstupem na trh práce, aby po odchodu z domova plynule navázaly na běžný život. www.nadaniadovednosti.cz

 
Nadání a dovednosti

DATART spoluorganizuje v rámci projektu Roz(h)led exkurze do prodejen a centrálního skladu, aby měly děti možnost seznámit se s běžným pracovním životem na jednotlivých pozicích a pracovními procesy v maloobchodním řetězci. Roz(h)led připravuje dospívající na volbu jejich budoucího povolání a na první kontakt se světem práce.

Prostřednictvím nadace jsme blíže poznali děti z dětského domova v Jemnici. Díky naší spolupráci začaly vznikat zajímavé projekty.

Soutěž s elektrošrotem – vznikly krásné výtvory ze starých spotřebičů, které jsme odměnily hodnotnými cenami, novými spotřebiči, které děti potřebují v rodinných skupinkách, kde si sami vaří a pečou, perou a žehlí. Učí se starat sami o sebe.

Vánoční a velikonoční jarmarky – zaměstnanci DATARTu přispívají dobrovolnou částkou na tématické výrobky, které pro nás děti tvoří. Díky těmto příspěvkům děti navštěvují sportovně kulturní akce.

Výlet do ZOO – zaměstnanci DATARTu navštíví společně s dětmi z jemnického dětského domova výlet do pražské ZOO

Dětský den – děti organizují v Domově den plný her a soutěží pro děti „datartích“ zaměstnanců

 

Naše spolupráce a vřelé vztahy trvají od roku 2015 dodnes a velmi si vážíme toho, že nás děti nominovaly na cenu Ď v kraji Vysočina za rok 2017. Už tato nominace je pro nás výhrou.

Ještě jednou děkujeme. :)