Technické parametry

Technické parametry Odvápňovač AEG/Electrolux M3KCD200

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG/Electrolux
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG/Electrolux
Záruka 24 měsíců
Forma roztok
Použití čističe vodní kámen
Měrný objem výrobku 1 l
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 7,8 cm
Výška výrobku 28 cm
Hloubka výrobku 7,8 cm
Hmotnost výrobku 1,05 kg
Rozměry balení
Šířka balení 8 cm
Výška balení 28,5 cm
Hloubka balení 7,9 cm
Hmotnost balení 1,14 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 98710 kb)
Bezpečnostní list 2 Stahnout (pdf / 96338 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 98710 kb)
Produktový list 2 Stahnout (pdf / 96338 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

Univerzální odstraňovač vodního kamene pro špičkový výkon Náš univerzální odstraňovač vodního kamene má šetrnou, nekorozivní recepturu, která je přísná vůči vodnímu kameni. Snadno se čistí a funguje na základě odstranění minerálů z vody a zastavení tvorby vodního kamene, aby váš spotřebič nadále fungoval. Univerzální odvápňovač - odstraňuje vodní kámen, takže spotřebiče fungují jako nové můžete jej použít v myčce, pračce, varné konvici a kávovaru mimořádně účinný v oblastech s tvrdou vodou, kde dochází k usazování vodního kamene 1 l koncentrovaného přípravku Klíčová specifikace • Velikost: 1 L bottle • Výška (mm): 270 • Šířka (mm): 80 • Hloubka (mm): 80 Bezpečnostní upozornění: P102 - Uchovejte mimo dosah dětí. P208 - Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. H315 = Dráždí kůži. H319 = Způsobuje vážné podráždění očí. H412 = Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Technické parametry

Technické parametry Odvápňovač AEG/Electrolux M3KCD200

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG/Electrolux
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG/Electrolux
Záruka 24 měsíců
Forma roztok
Použití čističe vodní kámen
Měrný objem výrobku 1 l
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 7,8 cm
Výška výrobku 28 cm
Hloubka výrobku 7,8 cm
Hmotnost výrobku 1,05 kg
Rozměry balení
Šířka balení 8 cm
Výška balení 28,5 cm
Hloubka balení 7,9 cm
Hmotnost balení 1,14 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 98710 kb)
Bezpečnostní list 2 Stahnout (pdf / 96338 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 98710 kb)
Produktový list 2 Stahnout (pdf / 96338 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů