Otevřený dopis adresovaný Ligové fotbalové asociaci

12/2019

Dušan Svoboda  

předseda LFA

Zlín, 16.12.2019

 

Vážený pane předsedo,

v souvislosti s končící podzimní části 1. fotbalové ligy tímto jako Generální partner projektu Videorozhodčí (projekt VAR) považujeme za nutné jak Ligovou fotbalovou asociaci (LFA), tak jejím prostřednictvím rovněž Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR), informovat o našem hlubokém rozčarování a nespokojenosti se stavem projektu VAR a zejména s jeho vnímáním širokou fotbalovou veřejností.

Do projektu VAR jsme vstupovali s přesvědčením, že zavedení videa do rozhodování v rámci 1. ligy povede nejen ke zkvalitnění rozhodování a zatraktivnění profesionálního fotbalu, ale zejména ke znovuobnovení a dalšímu prohlubování důvěry v profesionální fotbalovou ligu a fotbal obecně. Naše společnost byla od jeho počátku hrdým partnerem projektu VAR a věřila, že se prostřednictvím tohoto partnerství stane skutečným „Partnerem férové hry“.

Přestože jsme si vědomi dílčích pokroků a vývoje projektu VAR, bohužel musíme konstatovat, že zejména v průběhu podzimní části 1. ligy došlo k několika situacím, která považujeme nejen my, ale i široká fotbalová veřejnost, za obtížně pochopitelná. S velkým znepokojením a zklamáním konstatujeme, že v řadě případů se tak stalo přesto, že v rámci rozhodování daného utkání byl využit i videorozhodčí a přesto nedošlo k nápravě pochybení rozhodčích.

Nadto dlouhodobě zcela postrádáme odpovídající komunikaci ze strany orgánu LFA, ale především FAČR. Považujeme za zcela nezbytné, aby Komise rozhodčích FAČR sporné situace, ke kterým v rámci jednotlivých kol 1. ligy dochází, fotbalové veřejnosti okomentovala a v konkrétních případech i vysvětlila, z jakého důvodu VAR nemohl přispět k opravě či změně chybného rozhodnutí rozhodčích. Tuto formu osvěty zcela postrádáme.

Bohužel tak je zapojení VAR do rozhodování pro veřejnost nadále obtížněji srozumitelné a projekt VAR je vnímán stále více negativně. Tyto skutečnosti nás vedou k tomu, že vážně zvažujeme ukončení naší podpory projektu VAR a ukončení spolupráce v rámci tohoto partnerství.

V průběhu našeho osobního jednání, kdy jsme Vás, pane předsedo, s naším stanoviskem seznámili, jste nám přislíbil, že vyvinete maximální úsilí k tomu přesvědčit nejen nás, ale zejména celou fotbalovou veřejnost, že projekt VAR je projektem, který je skutečně schopen zlepšit rozhodování fotbalových utkání a zvýšit důvěru veřejnosti v jeho regulérnost.

S ohledem na výše uvedené Vás i touto formou informujeme o skutečnosti, že se vážně zabýváme myšlenkou ukončení naší vzájemné spolupráce. Pokud jste skutečně připraven nás přesvědčit o tom, že naše společnost opravdu může být prostřednictvím projektu VAR partnerem férové hry, pak očekáváme jak od LFA, tak i FAČR bezodkladné přijetí konkrétních opatření, která povedou jak ke zvýšení důvěryhodnosti rozhodčích v nejvyšších fotbalových soutěžích v České republice, tak i posílení a dalšímu rozvoji projektu VAR a změně jeho vnímání ze strany nejen nás, jako jeho generálního partnera, ale i jednotlivých klubů, hráčů, trenérů a funkcionářů, ale i široké fotbalové veřejnosti.

Pokud tedy LFA i FAČR skutečně hodlají projekt VAR dále rozvíjet, jsme připraveni naší další účast v něm zvážit a rovněž se aktivně zapojit do jeho rozvoje. Jsme připraveni se sejít jak se zástupci LFA, tak i FAČR a diskutovat jak možná opatření a další kroky, tak i konkrétní zapojení naší společnosti jako Generálního partnera projektu VAR.

S pozdravem,

František Mikoška,

Obchodně-Marketingový ředitel společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů