basket tree star-empty icon-apple error-404 time-24 edit smile-5 smile-1 smile-3 smile smile-2 location www order-edit people target check-rounded arrow-up arrow-down transport-light datart-store connect transport-dark gift check star sale Sell Out arrow-circle-up arrow-circle-left arrow-left arrow-right contact faq auction chat datart-store-dark order-check search-colored basket-full cross catalog cross-circle-full mail phone cross-circle-empty time basket-empty map-pin search menu

Vážení zákazníci, od 16.3.2020 máme dle nařízení vlády uzavřené všechny prodejny DATART. Proměnili jsme ale pro vás stovku našich prodejen na internetové výdejny, ve kterých trvale držíme tisícovky pečlivě vybraných modelů skladem a ve kterých platí přísné hygienické zásady.
Technické parametry

Technické parametry Příslušenství pro myčky AEG A6SK4105

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG
Záruka 24 měsíců
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 14,8 cm
Výška výrobku 20 cm
Hloubka výrobku 11,4 cm
Hmotnost výrobku 1,5 kg
Rozměry balení
Šířka balení 15,5 cm
Výška balení 18,1 cm
Hloubka balení 12 cm
Hmotnost balení 1,7 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 86765 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 86765 kb)
Bezpečnostní list 2 Stahnout (pdf / 124227 kb)
Produktový list 2 Stahnout (pdf / 124227 kb)
Bezpečnostní list 3 Stahnout (pdf / 111402 kb)
Produktový list 3 Stahnout (pdf / 111402 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

* SADA ČISTÍCÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO MYČKY NÁDOBÍ Optimalizujte funkčnost vaší myčky nádobí a prodlužte její životnost pomocí této kompletní sady pro péči. Tato sada obsahuje: 1 x odstraňovač vodního kamene a 1 kg obnovovací soli, která brání usazování vápníku a vodního kamene, jenž představují dvě příčiny ztráty lesku vašeho stolního nádobí. 2 x dezodorační osvěžovače, které odstraňují nepříjemné pachy a udržují dlouhotrvající vůni citrónů. Technické specifikace • Výška (mm) : 200 • Šířka (mm) : 148 • Hloubka (mm) : 114 Bezpečnostní upozornění: P101 Vyhledáte-li lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte okamžitě velkým množstvím vody a mýdlem. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. R10 Hořlavý. R36/38 Dráždí oči a kůži. R38 Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Technické parametry

Technické parametry Příslušenství pro myčky AEG A6SK4105

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG
Záruka 24 měsíců
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 14,8 cm
Výška výrobku 20 cm
Hloubka výrobku 11,4 cm
Hmotnost výrobku 1,5 kg
Rozměry balení
Šířka balení 15,5 cm
Výška balení 18,1 cm
Hloubka balení 12 cm
Hmotnost balení 1,7 kg
Bezpečnostní list Stahnout (pdf / 86765 kb)
Produktový list Stahnout (pdf / 86765 kb)
Bezpečnostní list 2 Stahnout (pdf / 124227 kb)
Produktový list 2 Stahnout (pdf / 124227 kb)
Bezpečnostní list 3 Stahnout (pdf / 111402 kb)
Produktový list 3 Stahnout (pdf / 111402 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů