×
Kód: ELEM3BICD200 ID: 1571797

Odvápňovač pro espressa AEG/Electrolux M3BICD200

5 (2)
349 Kč
u vás již 04.10.

Vše o produktu

Odstraňuje vodní kámen pro skvělou kávu
Hromadění vodního kamene ovlivňuje délku varu vody a dokonce i chuť kávy. Udržujte funkci vašeho kávovaru pro trvale dobrou kávu pravidelným použitím odstraňovače vodního kamene v souladu s jeho pokyny.

  • ECODecalk Mini - Odvápňovač pro kávovary - odstraňuje vodní kámen
  • zajišťuje dobrou chuť kávy
  • zachovává optimální provoz spotřebiče

Bezpečnostní upozornění:
H318 = Způsobuje vážné poškození očí.
H315 = Dráždí kůži.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/národními předpisy.
Dokumentace k tomuto produktu
CZ_SDS_CLP_9029798718 EN_COFFEE MAKER DESCALER_ Stáhnout / (349.34 kB)
CZ_SDS_CLP_9029798718 EN_COFFEE MAKER DESCALER_ Stáhnout / (349.34 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Použití čističe vodní kámen
Měrný objem výrobku 0.2 l
Značky AEG/Electrolux
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 9.8 cm
Výška výrobku 3.1 cm
Hloubka výrobku 3.1 cm
Hmotnost výrobku 0.2 kg
Rozměry balení
Šířka výrobku 3.7 cm
Výška výrobku 13.1 cm
Hloubka výrobku 10.6 cm
Hmotnost výrobku 0.2 kg

Uživatelské recenze - Odvápňovač pro espressa AEG/Electrolux M3BICD200

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

5
(100%)

Hodnotilo 2 uživatelů

Hodnocení zákazníků

Robert
03.09.2022 - 11:32
100 %

Spokojenost.

Celková spokojenost
Denisa
25.06.2021 - 06:48
100 %

Žádné nedostatky jsem nenašla.

Celková spokojenost
Robert
03.09.2022 - 11:32
100 %

Spokojenost.

Celková spokojenost

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Použití čističe vodní kámen
Měrný objem výrobku
0.2 l
Značky AEG/Electrolux
Šířka výrobku 9.8 cm
Výška výrobku 3.1 cm
Hloubka výrobku 3.1 cm
Hmotnost výrobku 0.2 kg
Šířka výrobku 3.7 cm
Výška výrobku 13.1 cm
Hloubka výrobku 10.6 cm
Hmotnost výrobku 0.2 kg
Dokumentace k tomuto produktu
CZ_SDS_CLP_9029798718 EN_COFFEE MAKER DESCALER_ Stáhnout / (349.34 kB)
CZ_SDS_CLP_9029798718 EN_COFFEE MAKER DESCALER_ Stáhnout / (349.34 kB)