basket tree star-empty icon-apple error-404 time-24 edit smile-5 smile-1 smile-3 smile smile-2 location www order-edit people target check-rounded arrow-up arrow-down transport-light datart-store connect transport-dark gift check star sale Sell Out arrow-circle-up arrow-circle-left arrow-left arrow-right contact faq auction chat datart-store-dark order-check search-colored basket-full cross catalog cross-circle-full mail phone cross-circle-empty time basket-empty map-pin search menu

Technické parametry

Technické parametry Odstraňovač mastnoty AEG/Electrolux M3GCP200 2 x 50 g

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG/Electrolux
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG/Electrolux
Forma prášek
Použití čističe myčky/pračky
Měrná hmotnost výrobku 0,1 kg
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16,3 cm
Výška výrobku 1,9 cm
Hloubka výrobku 1,9 cm
Hmotnost výrobku 0,1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 17,3 cm
Výška balení 2,5 cm
Hloubka balení 16,9 cm
Hmotnost balení 0,12 kg
SDS_CLP-CZ_9029799310_ SUPER CLEAN WM_NEW.PDF Stahnout (pdf / 139443 kb)
SDS_CLP-CZ_9029799310_ SUPER CLEAN WM_NEW.PDF Stahnout (pdf / 139443 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

Hloubkový čisticí prostředek pro pračky Díky našemu čisticímu prostředku pro pračky zůstane váš spotřebič ve špičkovém funkčním stavu. Pomocí tohoto hloubkového čištění odstraníte zbytkové nečistoty z těsnění dvířek, potrubí a bubnu vaší pračky, kde se časem hromadí usazeniny, které způsobují zápach a mohou zašpinit vaše prádlo. Používejte každých šest měsíců. Super Clean - odmašťovač praček - odstraňuje nečistoty z těsnění dvířek, potrubí spotřebiče a bubnu, kde se časem usazuje špína zabraňuje tvorbě nepříjemného zápachu a znečištění prádla používejte každé 3–4 měsíce obsahuje dvě balení 2x 50g Bezpečnostní upozornění: H319 - Zpusobuje vážné podráždení ocí. H314 - Zpusobuje težké poleptání kuže a poškození očí H335 - Muže zpusobit podráždení dýchacích cest H272 - Muže zesílit požár; oxidant. H302 - Zdraví škodlivý pri požití. H318 - Zpusobuje vážné poškození ocí. H290 - Muže být korozivní pro kovy. P101 - Je-li nutná lékarská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 - PRI POŽITÍ: Vypláchnete ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 - PRI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované cásti odevu okamžite svléknete. Opláchnete kuži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 - PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování. P310 - Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékare. P405 - Skladujte uzamcené. P501 - Odstrante obsah/obal v souladu s místními/národními predpisy.
Technické parametry

Technické parametry Odstraňovač mastnoty AEG/Electrolux M3GCP200 2 x 50 g

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG/Electrolux
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG/Electrolux
Forma prášek
Použití čističe myčky/pračky
Měrná hmotnost výrobku 0,1 kg
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16,3 cm
Výška výrobku 1,9 cm
Hloubka výrobku 1,9 cm
Hmotnost výrobku 0,1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 17,3 cm
Výška balení 2,5 cm
Hloubka balení 16,9 cm
Hmotnost balení 0,12 kg
SDS_CLP-CZ_9029799310_ SUPER CLEAN WM_NEW.PDF Stahnout (pdf / 139443 kb)
SDS_CLP-CZ_9029799310_ SUPER CLEAN WM_NEW.PDF Stahnout (pdf / 139443 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů
_______