Základy ovládání iPhonu

31.05.2021
Svůj nový iPhone jste úspěšně spustili a teď vás čeká objevování toho, jak ho správně ovládat. Několik základních tipů jsme pro vás sepsali v následujícím článku.
 
iphone_10
 

Ovládací centrum

Otevření ovládacího centra

na iPhonech s Face ID

 • Od pravého horního okraje obrazovky přejeďte prstem dolů. Chcete-li Ovládací centrum zavřít, přejeďte prstem zdola nahoru.

na iPhonech s tlačítkem plochy

 • Od dolního okraje obrazovky přejeďte prstem nahoru. Chcete-li Ovládací centrum zavřít, přejeďte prstem dolů, nebo stiskněte tlačítko plochy.

Nastavení Ovládacího centra

 • Můžete si ho nastavit podle sebe tak, abyste se rychle dostali k funkcím, které používáte nejčastěji. Potřebujete jedním klepnutím ztlumit světla v místnosti? Přidejte si ovládání Domácnosti. Přejděte do Nastavení – Ovládací centrum. Pro přidání Ovládacího prvku klikněte na tlačítko Přidat „+“. Pro odebrání klikněte na tlačítko Odstranit „-“ a potvrďte tlačítkem odstranit. Pokud chcete změnit uspořádání ovládacích prvků, stiskněte a podržte symbol se šedými čárkami a přesuňte je do požadovaného pořadí.

iphone

Přístup k dalším ovládacím prvkům v Ovládacím centru

Některé ovládací prvky nabízejí více různých voleb. Chcete-li zobrazit dostupné volby, stiskněte a podržte některý ovládací prvek. Tímto způsobem se ukáže podmenu a můžete v Ovládacím centru provést například následující úkony:

 • Pro pořízení selfie, fotky nebo videa stiskněte a podržte ikonu fotoaparátu v Ovládacím centru a z následujícího menu vyberte Nahrát video.

iphone_2

iphone_3Nastavení sítě

Otevřete Ovládací centrum a v levém horním rohu podržte prst na kartě síťových nastavení, kde můžete například zapnout tato nastavení:

 • Letový režim – okamžitě se na zařízení vypne připojení k mobilní síti.
 • Mobilní data povolí, nebo omezí aplikacím a službám připojením k internetu přes mobilní data.
 • Wi-Fi – podržíte-li prst na ikoně Wi-Fi, budete moci přepnout na jinou síť Wi-Fi.

Obraz v obrazu

Potřebujete si zapsat poznámku nebo přidat schůzku do kalendáře, zrovna když s někým mluvíte přes FaceTime? V režimu Obraz v obrazu můžete používat FaceTime, či sledovat video a zároveň pracovat s jiným aplikacemi. Během používání FaceTime, nebo sledování videa klikněte na symbol dvou obdélníku s šipkou. Okno videa se zmenší a přesune se do rohu displeje. S oknem videa můžete provádět následující úpravy:

 • Zvětšení malého okna videa – Chcete-li zvětšit malé okno videa, rozevřete na něm dva prsty. Chcete-li ho naopak zmenšit, prsty opět sevřete.
 • Zobrazení a skrytí ovládacích prvků – Stačí klepnout na okno videa.
 • Přemístění okna videa – Okno videa uchopte a přetáhněte jej do jiného rohu displeje.
 • Skrytí okna videa – Přetáhněte jej za levý, nebo pravý okraj displeje.
 • Zavření okna videa – Klikněte na symbol křížku.

Pro návrat FaceTime na celou obrazovku klepněte na symbol dvou obdélníků a šipky v malém okně videa.

iphone_4

Práce s aplikacemi

Přesouvání aplikací

Lehce podržte prst na libovolné aplikaci na ploše a pak klepněte na „Upravit plochu“. Aplikace se začnou třást. Přesuňte libovolnou aplikaci na některé z následujících míst:

 • Jiná pozice na stejné stránce, nebo Dock u dolního okraje displeje.
 • Jiná stránka plochy.
 • Přetáhněte aplikaci k pravému okraji displeje. Za vteřinu se objeví nová stránka.
 • Tečky nad Dockem ukazují počet ploch a také to, která z těchto ploch je zobrazená.

Pro uložení nastavení klikněte na Hotovo, nebo stiskněte tlačítko plochy.

Vytváření složek

Podržte prst na libovolné aplikaci na ploše a pak klepněte na Upravit plochu. Aplikace se začnou třást. Vytvořte složku přetažením jedné aplikace na jinou aplikaci. Do složky můžete přetáhnout další aplikace. Složka může obsahovat i více stránek s aplikacemi. Chcete-li složku přejmenovat, klepněte na pole názvu a zadejte nový název. Pro uložení nastavení klikněte na Hotovo, nebo stiskněte tlačítko plochy. Chcete-li složky smazat, přetáhněte z ní všechny aplikace jinam. Složka se smaže automaticky.

iphone_5

Odstraňování aplikací

Pro odstranění aplikace z plochy přidržte prst na aplikaci na ploše a otevřete nabídku rychlých akcí. Pokud chcete aplikaci odstranit z plochy, ale zároveň ji chcete ponechat v knihovně, klepněte na Odstranit aplikaci a potom na „Přesunout do knihovny aplikací“. Pokud chcete aplikaci z iPhonu úplně vymazat, klepněte na „Smazat aplikaci“.

Odstraňování nativních aplikací

Stejným způsobem je možné odstranit předinstalované aplikace od společnosti Apple. Jedná se o Knihy, Kalkulačka, Kalendář, Kompas, Kontakty (v aplikacích Telefon, Zprávy, Mail, FaceTime a dalších zůstanou kontaktní údaje k dispozici. Pokud budete chtít některý kontakt odstranit, musíte obnovit aplikaci Kontakty), FaceTime, Soubory, Domácnost, iTunes Store, Mail, Mapy, Měření, Hudba, News, Poznámky, Podcasty, Připomínky, Zkratky, Akcie, Tipy, Přeložit, TV, Diktafon, Watch a Počasí. Odstranění předinstalovaných aplikací z plochy může ovlivnit i jiné funkce systému.
 

iphone_1

Další aktuality