Chybové kódy praček

17.02.2020
Taky si někdy přejete, aby vaše spotřebiče uměly mluvit? Pak by vám mohly říct, co je trápí a vy byste jim pomohli i sami. Naštěstí nám ale svoje těžkosti svěřují tzv. chybovými kódy. Vyznat se v nich je někdy ovšem celkem fuška, proto jsme vám připravili přehled těch nejčastějších chybových kódů, které trápí vaši pračku a připojili jsme i závady, které snadno opravíte svépomocí. Tak jdeme na to.

Chybové kódy praček

Chybové kódy praček AEG a Electrolux

 

Chybový kód Co znamená? Oprava svépomocí Řešení
E10, E11 Spotřebič se neplní správně vodou. ANO Znovu jej zapněte stisknutím tlačítka Start/Pauza. 4;
E20, E21 Spotřebič nevypouští vodu. ANO Zkontrolujte odtokový filtr a vypouštěcí čerpadlo. Pokud jsou zanesené, vyčistěte je.
E40, E41 Dvířka jsou otevřená nebo nesprávně zavřená. ANO Zavřete dvířka, až uslyšíte cvaknutí.
EHO Napájení ze sítě je nestabilní. ANO Zkuste pár minut vyčkat.
E91 Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče. ANO

Spotřebič vypněte a znovu zapněte.

EFO, EF3 Je aktivován systém proti vyplavení. NE

Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte příslušný servis.

EH1 Frekvence napájení mimo rozsah. NE Kontaktujte příslušný servis.
EH2 Napájecí napětí je příliš vysoké. NE Kontaktujte příslušný servis.
EH3 Napájecí napětí je příliš nízké. NE Kontaktujte příslušný servis.


Další chybové kódy a nejčastější závady praček AEG a Electrolux.

Chybové kódy praček

Chybové kódy praček Whirlpool a Indesit

Chybový kód Co znamená? Oprava svépomocí Řešení
FdL, F29 Dveře nelze odemknout. ANO/NE Pračku vypněte, vytáhněte ze zásuvky a 1 minutu vyčkejte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte příslušný servis.
F02 Chyba zastavení přítoku vody.    
F24, F09 Příliš mnoho prádla nebo vstupní vody. ANO/NE  
F04-F99 Závada elektrické součástky. NE Kontaktujte příslušný servis.
F0E4 Nadměrná teplota pracího cyklu. ANO/NE Zkontrolujte teplotu vody. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
F0E5 Zjištěna nevyváženost náplně pračky. ANO Přerovnejte prádlo v bubnu, popř. snižte jeho množství.
F1E4 Chyba hlavního relé. NE Kontaktujte příslušný servis.
F3E1 Problém se snímačem tlaku. NE Kontaktujte příslušný servis.
F3E2 Závada snímače teploty pračky. NE Kontaktujte příslušný servis.
F3E4 Chyba ADS – snímače. NE Kontaktujte příslušný servis.
F5E1 Problém zámku dvířek. ANO/NE Zkontrolujte, zda oblečení nebrání zavření dveří. Pokud se chyba objeví v průběhu nebo ke konci pracího cyklu, pračku vypojte ze zásuvky. Vyčkejte 5 minut. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
F5E2 Zámek dvířek se nezamyká.    
F5E3 Zámek dvířek se neodmyká.    
F6E1 Selhání komunikace mezi elektronikou v pračce. ANO Vypněte pračku a poté ji znovu zapněte.
F8E1 Nedetekován žádný tok vody/prodleva při plnění.    
F8E3 Detekováno přetečení vody. ANO Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, prací program bude přerušen a voda z pračky bude odčerpána. Restartujte program.
F9E1 Prodleva vypouštění/porucha vypouštěcího čerpadla.    

Chybové kódy praček

Chybové kódy praček LG

Chybový kód Co znamená? Oprava svépomocí Řešení
0E Odtokový filtr je zanesený / odtoková hadice je zalomená/zanesená. ANO/NE Vyčistěte filtr, popř. odtokovou hadici. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
AE Vytéká voda. NE Kontaktujte příslušný servis.
CE Přetížení motoru. NE Odpojte síťový kabel, vyjměte prádlo, uzavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte příslušný servis.
dE, dE1, dE2 Chyba dveří. ANO/NE Zkontrolujte, zda oblečení nebrání zavření dveří. Pokud se chyba objeví v průběhu nebo ke konci pracího cyklu, pračku vypojte ze zásuvky. Vyčkejte 5 minut. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
dE4 Došlo k závadě senzoru dvířek.    
dHE Sušení nefunguje. ANO/NE Vypněte přístroj a vypojte jej na 10 sekund ze sítě. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
FE Došlo k přeplnění pračky vodou z důvodu vadného vodního ventilu. ANO/NE Zkontrolujte úroveň vody. Pokud je vysoká, vyprázdněte pračku a kontaktujte příslušný servis. V opačném případě odpojte napájecí kabel, vyčkejte několik sekund a pračku znovu zapněte.
IE Nedostatečný zdroj (tlak) vody v místě. ANO Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, nejsou ucpané hadice nebo jejich filtr.
LE Chyba zámku. ANO Vypojte pračku ze zásuvky, podržte 5 sekund tlačítko Start/Pauza. Poté přístroj znovu připojte. Odeberte některé oděvy a přístroj restartujte.
PE Porucha senzoru množství vody. ANO/NE Odpojte síťový kabel, vyčkejte několik sekund a spusťte cyklus znovu. Pokud se situace opakuje, uzavřete přívod vody a odpojte pračku. Kontaktujte příslušný servis.
PF Chyba napájení. ANO Restartujte pračku stisknutím tlačítka Start/Pauza.
tE, TE1, TE2, TE3, TE4

Chyba ohřevu.

ANO Odpojte síťový kabel a vyčkejte 10 vteřin. Pak jej znovu připojte a vyberte možnost Bez odstředění, abyste vypustili vodu z pračku. Poté restartujte prací cyklus.
UE Náplň je příliš malá/nevyvážená. ANO Přerovnejte prádlo uvnitř bubnu, popř. vyndejte jeho část.
 


Řešení nejčastějších závad LG praček najdete zde.

Chybové kódy praček LG

Chybové kódy praček Candy a Beko

Chybový kód Co znamená?    
E2 Spotřebič nemůže napustit vodu.    
E3 Pračka nevypouští vodu.    
E4 Příliš pěny a/nebo vody.    
E7 Problém s dvířky.    

Chybové kódy praček GODDESS

Chybový kód Co znamená?    
E01 Otevřená dvířka pračky.    
E02 Čerpadlo je poškozeno, filtr čerpadla je ucpaný, nebo je nefunkční elektronika čerpadla.    
E03 Nízký tlak vody, nebo je v bubnu pračky málo vody.    
E04 V pračce je nadměrné množství vody.    

 

Chybové kódy praček Goddes

Chybové kódy praček Gorenje

Chybový kód Co znamená? Oprava svépomocí Řešení
E0 Nesprávné nastavení. ANO Restartujte program.
E1 Chyba čidla teploty – Přiváděná voda je příliš studená. ANO Zopakujte prací program.
E2 Chyba zámku dveří. ANO Odpojte přívodní kabel ze zásuvky; pak jej znovu zastrčte a pračku zapněte.
E3 Chyba plnění vodou – Zkontrolujte následující:
Je otevřený ventil pro přívod vody
Je čistý filtr na hadici pro přívod vody
Není zdeformovaná hadice pro přívod vody
Tlak v přívodu vody je mezi 0,05 a 0,8 MPa (0,5-8 barů)
ANO

Poté stiskněte tlačítko start/pauza/stop, aby program pokračoval.

E6 Chyba ohřevu vody. ANO Restartujte program.
E7

Chyba vypouštění vody – Zkontrolujte následující:
a) Je čistý filtr čerpadla
b) Není ucpaná hadice pro vypouštění vody
c) Není ucpaný odpad
d) Zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku

ANO

Poté znovu stiskněte tlačítko start/pauza/stop.

E9 Voda ve spodní části pračky. ANO Spotřebič vypněte a potom opět zapněte.
E10 Chyba čidla hladiny vody. ANO Odpojte přívodní kabel ze zásuvky; pak jej opět zastrčte a pračku zapněte.
E11 Přetékání vody. ANO Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, prací program bude přerušen a voda z pračky bude odčerpána. Restartujte program.
E12 Chyba motoru. ANO Restartujte program.
E22 Chyba při zamykání dveří. ANO Dvířka jsou zavřená, ale není možné je zamknout. Vypněte pračku. Poté ji znovu zapněte a restartujte prací program.
E23 Chyba při odemykání dveří. ANO Dveře jsou zavřené, ale nedají se odemknout. Vypněte pračku a poté ji opět zapněte.
E36 Chyba elektronické komunikace v pračce. ANO Vypněte pračku a poté ji opět zapněte.


Chybové kódy praček Gorenje

Chybové kódy praček Samsung
 

Chybový kód Co znamená? Oprava svépomocí Řešení
1E Chyba senzoru hladiny vody. NE Kontaktujte příslušný servis.
4E Chyba přívodu vody. ANO/NE Zkontrolujte, zda není ventil přívodu vody ucpaný. V případě potřeby kontaktuje příslušný servis.
5E Chyba vypouštění. ANO/NE Zkontrolujte, zda není čerpadlo zablokováno nějakým cizím materiálem. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
AE Chyba v komunikaci. ANO/NE Zkontrolujte zapojení kabelů. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
bE1, bE2, bE3 Chyba spínače (hlavního relé). ANO/NE Zkontrolujte připojení. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
CE Chyba chlazení. ANO/NE Zkontrolujte teplotu vody. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
dE Chyba dveří ANO/NE Zkontrolujte spínač dveří. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
HE, HE1, HE2, HE3 Chyba ohřívače. ANO/NE Zkontrolujte odpojené kabely ohřívače a ohřívač páry. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
LE Chyba úniku vody. ANO/NE Zkontrolujte případné netěsnosti na spojích, popř. odstraňte nečistoty z výpustí. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
OE Chyba přetečení. ANO/NE Zkontrolujte hadici, zda není roztržená. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
tE1, tE2, tE3 Chyba snímače teploty. ANO/NE Zkontrolujte připojení konektoru snímače teploty. V případě potřeby kontaktujte příslušný servis.
UE Chyba nevyváženosti. ANO Přerovnejte prádlo v pračce, popř. snižte jeho množství.


Chybové kódy praček Samsung

Chybové kódy praček Bosch a Siemens

Chybový kód Co znamená? Oprava svépomocí Řešení
E16, F16 Otevřená dvířka. ANO Zavřete dvířka.
E17, F17 Překročena doba pro napouštění vody. ANO Otevřete kohoutek.
E18, F18 Překročena doba pro čerpání. ANO Spotřebič resetujte zapnutím a vypnutím.
E23, F23 Funkce Aquastop byla aktivována.    
E25, F25 Vadný senzor zakalenosti. NE Kontaktujte příslušný servis.
E26, F26 Vadný analogový senzor tlaku. NE Kontaktujte příslušný servis.
F27 Vadný senzor tlaku. NE Kontaktujte příslušný servis.
E28, F28 Vadný senzor průtoku. NE Kontaktujte příslušný servis.


Chybová hlášení se liší dle modelu konkrétní pračky, bližší informace naleznete v uživatelském manuálu daného modelu a na následujících odkazech značek: Bosch a Siemens.

Chybové kódy praček


Nenašli jste svůj chybový kód? Nebo se potýkáte se závadou, která není doprovázena chybovým kódem? Hlavu vzhůru, ještě pro vás máme další tipy! Zde je 6 nejčastějších poruch, jež snadno opravíte svépomocí!

Nejčastější poruchy praček a jejich řešení?

Chybové kódy praček1. Zápach z pračky

Vaše prádlo z pračky zrovna nevoní? Ještě nevolejte servis, vypořádat se s tím s největší pravděpodobností zvládnete i sami.

Příčinou nevábné vůně bývá často příliš šetrné praní. Pokud perete pouze při nízkých teplotách, rychleji se v pračce množí bakterie. Při očistě povlečení, ručníků či kuchyňských utěrek se nebojte pustit pračku klidně na 60, 90 °C. Po každém praní také nechávejte dvířka praček i zásobník na prací prostředek otevřený.

A co tedy s tím, pokud jste prevenci zanedbali? Zapněte pračku naprázdno na nejvyšší teplotu a přidejte univerzální prací prostředek.

2. Pračka je příliš hlučná

Poskakuje vám pračka po podlaze nebo hlučí tak, že to slyší i sousedé dvě patra pod vámi? Důvodem může být špatná vyváženost pračky. Zkontrolujte a případně nastavte její polohu za pomoci nastavitelných nožiček. Zkontrolujte také, zda se v bubnu nenachází cizí předměty jako mince nebo knoflíky.

V případě malého množství prádla je vyšší hluk obvyklý. Naopak si dejte zase pozor, abyste nepřekračovali doporučenou dávku prádla a vždy oblečení rozložte pokud možno rovnoměrně.

Důvodem silných vibrací může být také to, že se pračka opírá o tvrdý povrch. Při instalaci nového spotřebiče proto nechte mezi spotřebičem a stěnou aspoň 2cm prostor.

3) Z pračky vytéká voda

Potýkáte se v koupelně s menší povodní? Na vině bude nejspíš odtoková hadice. Zkontrolujte, zda je řádně upevněná nebo není natržená. Ve druhém případě bude potřeba ji co nejdříve vyměnit za novou.
 

4) Pračka neodstřeďuje

Nejčastějšími důvody je buď ucpané čerpadlo, nebo nesprávně vyvážené prádlo. V případě ucpaného filtru bude potřeba menší čistění. Ale nebojte se, není to nic složitého! Filtr najdete na panelu ve spodní části pračky (nejčastěji obdélníková, nebo kruhová dvířka). Ta stačí jen otevřít, vyšroubovat filtr a vyčistit. Do budoucna doporučujeme jeho čištění zhruba 1x za 3 měsíce.

Pokud je na vině nesprávné vyvážení prádla, navyšte nebo rozdělte dávku.

U modelů s funkcí „bez odstředění“ zkontrolujte, zda není zapnutá. Zkontrolujte také možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.

Chybové kódy praček

5) Pračka nenapouští vodu

Jako první zkontrolujte, zda není zavřený přívod vody nebo nemáte ohnutou či ucpanou přívodní hadici. Na vině může být i ucpaný filtr, který stačí opět jen vyčistit. A v poslední řadě mrkněte, zda máte správně dovřená dvířka pračky.

6) Pračka neohřívá vodu

Zůstávají vám na prádle skvrny nebo je pračka během praní úplně studená? Zkuste nejdříve snížit množství pracího prášku či gelu. Pokud vám toto opatření ale nepomůže, nejspíš bude na vině poškozené topné těleso. V tomto případě už bude potřeba zavolat opraváře.
 

Chci novou pračku

Další aktuality