Vzdělávání zaměstnanců DATART

Interní trenérský tým se v úzké spolupráci s personálním oddělení věnuje zaměstnancům napříč celou firmou. Naše propracovaná koncepce vzdělávání zahrnuje pestrou škálu vzdělávacích aktivit, které naše zaměstnance rozvíjí v opravdové elektrospecialisty.

Naším cílem jsou motivovaní zaměstnanci, kteří jsou ve svém oboru odborníky a disponují profesionálním, empatickým a excelentním prozákaznickým přístupem nejen k zákazníkům, ale i vůči svým kolegům.

Co čeká nového zaměstnance po nástupu do naší firmy?

První den začíná „onboardingem“, kde se nováček seznámí mimo jiné:

 • se strukturou firmy, jejími hodnotami a cíli
 • s hlavními procesy spojenými s konkrétní pozicí nástupu
 • s komunikačními kanály, platformami a SW programy
 • se zaměstnaneckými benefity, procesem adaptace i způsoby pravidelného proškolování

Pro všechny pracovní pozice existuje podrobný „adaptační program“, který pokrývá klíčové oblasti:

 • ztotožnění se s firemními hodnotami, vizí a kulturou
 • znalost firemních procesů, nabízeného zboží a služeb
 • osvojení si pracovních a komunikačních nástrojů
 • vybudování a ukotvení loajality zaměstnance vůči společnosti
 • přijetí zodpovědnosti za zákaznickou spokojenost
 • dodržování etických a firemních zásad

Entry program

vstupní program pro nové kolegy, kde se seznamují se sortimentem, nabízenými službami a prodejní argumentací

Individuální tréninky

probíhající přímo na prodejně, kde jsou mimo jiné procvičovány základní komunikační a prodejní dovednosti

Dodavatelská a zážitková školení

pořádaná ve spolupráci s nejdůležitějšími dodavatelskými firmami s názornými ukázkami sortimentu

Assessment / Development centra

kde pracujeme s talenty pro postup na manažerskou pozici

Firma DATART také podporuje

 • individuální účasti na odborných školeních, kurzech, seminářích, workshopech a konferencích
 • na míru šité vzdělávací aktivity pro jednotlivé týmy nebo cílové skupiny dle jejich aktuálních potřeb
 • teambuildingy pro stmelení pracovních kolektivů

Veškeré vzdělávací aktivity doplňují také interaktivní e−learningové kurzy, zacílené na jednotlivé pracovní pozice.

Rozvoj zaměstnanců v oblastech soft skills je realizován ve spolupráci s agenturou OMT group.