Pojištění prodloužené záruky

Pojištění prodloužené záruky
Sjednejte si rovnou při nákupu nového spotřebiče Pojištění prodloužené záruky a získejte tak jistotu, že nebudete mít zbytečné náklady na opravy navíc.

VÝHODY, KTERÉ VÁM POJIŠTĚNÍ PŘINESE

 • pokrývá mechanické, elektronické nebo elektrické vady spotřebičů, na které by se vztahovala záruka prodejce, i po jejím skončení
 • krytí 1, 2 nebo 3 roky nad rámec zákonné záruky (dle vámi zvolené varianty)
 • pojišťovna za vás zaplatí a zařídí všechny případné opravy
 • vrácení peněz ve výši pojistného v případě bezeškodního průběhu u 3leté varianty ve formě slevy na nový spotřebič (až do výše 15 % z jeho ceny)

K JAKÝM SPOTŘEBIČŮM MŮŽETE SJEDNAT POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

 • velké domácí spotřebiče (lednice, sporáky, pračky, sušičky, vestavné spotřebiče…)
 • malé domácí spotřebiče (vysavače, kávovary, žehličky…)
 • televize
 • IT technika a mobilní telefony

CO ZÍSKÁTE V PŘÍPADĚ ŠKODY

 • V případě opravitelného poškození a je-li oprava účelná (náklady na opravu nepřesáhnou výši tzv. časové ceny), spotřebič zdarma opravíme a vy neplatíte žádnou spoluúčast. Časová cena je cena spotřebiče v okamžiku poruchy – z původní kupní ceny odečtete 1 % za každý měsíc od koupě. Horní hranice plnění pro jednu pojistnou událost je 30 000 Kč, v případě televizí 75 000 Kč. Pojišťovna poskytne pojistné plnění formou opravy maximálně třikrát během jednoho pojistného roku.
 • Pokud oprava není možná (např. z důvodu úplného zničení) nebo se nevyplatí (náklady na opravu přesáhnou výši časové ceny), získáte právo na koupi nového spotřebiče v jedné z našich prodejen nebo v e-shopu www.DATART.cz, a to ve výši časové ceny původního spotřebiče. V takovém případě pojištění zaniká ke dni pojistné události. Horní hranice plnění pro jednu pojistnou událost je 60 000 Kč, v případě televizí 150 000 Kč. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet ve výši časové ceny původního spotřebiče.

PŘÍKLAD PLNĚNÍ:

Zákazník si pořídil ledničku za 30 000 Kč s pojištěním prodloužené záruky. Po 26 měsících od koupě nastane porucha a spotřebič bohužel nejde opravit.

Pojišťovna vyplatila plnění ve výši časové ceny 22 200 Kč. Časová cena je cena spotřebiče v okamžiku poruchy – z původní kupní ceny odečtete 1 % za každý měsíc od koupě.
Výpočet časové ceny: 1 % z 30 000 Kč = 300 Kč, 26 měsíců x 300 Kč = 7 800 Kč, 30 000 - 7 800 = 22 200 Kč

PŘÍKLAD VRÁCENÍ PENĚZ:

Zákazník si pořídil pračku za 15 000 Kč s 3letou variantou pojištění prodloužené záruky za 3 000 Kč. Během 5 let spotřebič bez problémů slouží, a tak pojištění nevyužije.

V případě bezeškodního průběhu u 3leté varianty pojištění prodloužené záruky zákazník získává nárok čerpat slevu na další nákup jakéhokoliv spotřebiče do výše úhrady za pojištění, tj. 3 000 Kč.
Sleva může být ve výši maximálně 15 % z ceny nového spotřebiče a doba na její využití jsou 2 roky, tj. zákazník ji může využít v 6. a 7. roce od nákupu původní pračky.

Výpočet slevy na nový spotřebič:
Cena nového spotřebiče bude 20 000 Kč a nemusí se jednat o pračku. Zákazník v takovém případě získá maximální slevu 3 000 Kč (v případě ceny spotřebiče 20 000 Kč je sleva 3 000 Kč rovna 15 % z jeho ceny).

CO DĚLAT, KDYŽ SE NĚCO STANE

 • S číslem certifikátu o pojištění zavolejte na linku BNP Paribas Cardif Pojišťovny 234 240 440.
 • V případě, že máte menší spotřebič, objednáme kurýrní službu a vyzvedneme si ho přímo u vás. V případě velkých spotřebičů objednáme servisního technika přímo k vám domů.
 • V případě opravy v servisním centru přivezeme opravený spotřebič zdarma zpět.