×

Společenská odpovědnost

Naši firemní kulturu a fungování mezi sebou stavíme na firemních hodnotách, které vzešly od lidí, kteří firmu sami tvoří. Od lidí, kterým nejsou lhostejní vlastní kolegové v práci ani okolí. Od nás.

Označením „lidé lidem“ se dá jednoduše popsat podpora a pomoc, kterou s přirozenou samozřejmostí poskytujeme sobě navzájem – v okamžiku, kdy se někdo z nás dostane do tíživé situace. Ať už finanční sbírkou nebo třeba projektem „Dobročinná vánoční aukce“, prostřednictvím kterého si navzájem prodáváme nevšední zážitky nebo třeba lekce toho, v čem sami vynikáme. Vybrané peníze pak darujeme do rukou, které zrovna potřebují naši pomoc.

A pomáhat chceme i jiným

V rámci společenské odpovědnosti se zaměřujeme na podporu neziskových organizací, na projekty
z oblasti životního prostředí a pro dobrou věc vždy rádi navážeme spolupráci také s jinými.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST

Jedním z našich předpokladů strategického a dlouhodobého partnerství s dodavateli je jejich přístup k udržitelnosti, ať už je to výroba vysoce kvalitních energeticky úsporných produktů nebo například dlouhodobá opravitelnost výrobků. Řada našich dodavatelů klade důraz na dlouhou životnost svých výrobků garancí dostupných náhradních dílů a službou opravy, a to i několik let po vyřazení výrobku z prodeje.