×

Pojištění splátek

Pojištění schopnosti splácet pomáhá klientům po dobu trvání nepříznivé situace se splácením splátek úvěru. Nabízí odklad splátek v případech, kdy klient nemá nárok na pojistné plnění od pojišťovny (čekací doba, kratší pracovní neschopnosti, výluky atp) nebo v době, kdy se pojistná událost posuzuje.  Pojištění je nepovinné, záleží na volbě klienta, zda si pojištění na smlouvě sjedná či nikoli.

Klient si volí jednu z níže uvedených variant pojištění:

1) Balíček POMOC

Pojistné 2,5% z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění
Hospitalizace v důsledku úrazu - hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny
Invalidita v důsledku úrazu – invalidita 3. stupně v důsledku úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému
Smrt v důsledku úrazu

 

Informace o pojistném riziku a výši plnění

Pojistné riziko Plnění od pojišťovny Výše plnění Max. plnění/odklad splátky
Hospitalizace v důsledku úrazu Hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu trvající více než 2 kalendářní dny měsíční splátka úvěru až 2 splátky
Invalidita v důsledku úrazu Invalidita III. stupně v důsledku úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému zůstatek dluhu bez omezení / až 3 odklady splátky
Smrt v důsledku úrazu Smrt v důsledku úrazu zůstatek dluhu bez omezení

 

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:
• věk 18 až 70 let
• klient není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
• klient není v pracovní neschopnosti 

 

2) Balíček POMOC+

Pojistné 8,9 % z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění
Pracovní neschopnost – pracovní neschopnost v důsledku nemoci či úrazu, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu – nedobrovolná nezaměstnanost v důsledku ztráty zaměstnání, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů nebo hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny
Invalidita – invalidita 3. stupně v důsledku nemoci nebo úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému
Smrt – smrt následkem úrazu nebo nemoci

 

Informace o pojistném riziku a výši plnění

Pojistné riziko Plnění od pojišťovny Výše plnění Max. plnění/odklad splátky
Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost v důsledku nemoci či úrazu, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů měsíční splátka úvěru až 12 splátek / až 12 odkladů splátky
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu Nedobrovolná nezaměstnanost v důsledku ztráty zaměstnání, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní nebo hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny měsíční splátka úvěru až 12 splátek / až 12 odkladů splátky
Invalidita Invalidita III. stupně v důsledku nemoci či úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému zůstatek dluhu bez omezení / až 3 odklady splátky
Smrt Smrt následkem úrazu nebo nemoci zůstatek dluhu bez omezení

 

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC+ je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:
• věk 18 až 65 let
• klient není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
• klient není v pracovní neschopnosti
• Klient je pojištěn na riziko ztráty zaměstnání, pokud má pracovní poměr na dobu neurčitou, není ve zkušební době a není ve výpovědní lhůtě.
• Klient je pojištěn na riziko hospitalizace v důsledku úrazu, pokud má pracovní poměr na dobu určitou, je ve zkušební době, je ve výpovědní lhůtě.
• Pokud klient v rozhodný den nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu.

 


Oznámení pojistné události

• Pro řešení pojistných událostí byla zřízena linka „Okamžité pomoci“ 542 527 528 
• Všechny pojistné události musí být oznámeny pojišťovně Cardif 
• Vyplníte formulář „Oznámení pojistné události“ (popř. další doklady, které si pojišťovna Cardif vyžádá)
• Formuláře pro hlášení pojistné události jsou k dispozici na webových stránkách www.homecredit.cz: https://www.homecredit.cz/pojisteni/nahlaseni-pojistne-udalosti/
nebo ve Správci financí

Limit celkového pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného je 2 000 000 Kč.

 


Pojišťovna a kontakty pro klienty

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
www.cardif.cz

tel: 542 527 528 (po – pá  8:00 – 18:00), volba 2
e-mail: czinfo@cardif.com