×

Ombudsman

V DATARTu se snažíme vycházet našim zákazníkům maximálně vstříc a poskytovat ty nejlepší možné služby. Nejen na papíře. Pro všechny ostatní situace je tu nestranný ombudsman.

KDO JE OMBUDSMAN DATART

Ombudsman má na starosti vaši spokojenost s nákupy v DATART. Pokud budete s čímkoli nespokojeni, obraťte se na něj. Přestože náš obchod vždy postupuje podle příslušných předpisů a zákonů, mohou nastat mimořádné okolnosti, které má ombudsman za úkol důkladně prověřit a přihlédnout k lidským faktorům. Výsledkem jeho práce je dovolání se spravedlivého jednání.

JAK OMBUDSMAN PRACUJE

Ombudsman řeší pouze podněty, které již prošly standardními procesy, jako je například vyřízení reklamace či stížností. Proto prosím vždy postupujte nejprve dle Reklamačního řádu.

Ombudsman váš podnět nezávisle posoudí. Úzce spolupracuje s jednotlivými odděleními a s jejich pomocí vždy hledá samotné příčiny vzniku problematických situací. Na jejich základě navrhne řešení problému. Zároveň přináší i další podněty a nápady, kterými pomáhá neustále vylepšovat naše služby.

JAK KONTAKTOVAT OMBUDSMANA

Ombudsmana můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailu ombudsman@datart.cz.

Lenka Karásková 

Ombudsman DATART