Kód: ELE902979919
ID: 1571877
Technické parametry

Technické parametry Čisticí přípravek AEG/Electrolux M3GCP400

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG/Electrolux
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG/Electrolux
Záruka 24 měsíců
Forma roztok
Použití čističe myčky/pračky, vodní kámen
Měrný počet kusů 12 ks
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16,2 cm
Výška výrobku 6,1 cm
Hloubka výrobku 6,1 cm
Hmotnost výrobku 0,6 kg
Rozměry balení
Šířka balení 16,3 cm
Výška balení 6,2 cm
Hloubka balení 15,7 cm
Hmotnost balení 0,7 kg
Produktový list Stahnout (pdf / 128416 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

Odstraňte mastnotu a vodní kámen a vyčistěte vše najednou Udržujte vaše spotřebiče v nejlepší kondici díky našemu hygienickému čisticímu prostředku 3 v 1. Náš výrobek odstraňuje vodní kámen a mastnotu a čistí myčky nádobí a pračky. Pro nejlepší výkon jednoduše použijte jednou měsíčně nebo po 30 programech. Clean&Care - všechny 3 přípravky v 1, jeden produkt současně odmašťuje, odvápňuje a dezinfikuje,odstraňuje vodní kámen, tuk a zápach, balení 12 ks vhodný pro myčky a pračky Bezpečnostní upozornění: Kódy nebezpečnosti : H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Obecná bezpečnostní doporučení. H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Reakce P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Nekolik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasaženy, a pokud je lze vyjmout snadno – pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetrení. Likvidace P501 - Odstraňte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě.
Technické parametry

Technické parametry Čisticí přípravek AEG/Electrolux M3GCP400

Všeobecné vlastnosti
Výrobce AEG/Electrolux
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče AEG/Electrolux
Záruka 24 měsíců
Forma roztok
Použití čističe myčky/pračky, vodní kámen
Měrný počet kusů 12 ks
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16,2 cm
Výška výrobku 6,1 cm
Hloubka výrobku 6,1 cm
Hmotnost výrobku 0,6 kg
Rozměry balení
Šířka balení 16,3 cm
Výška balení 6,2 cm
Hloubka balení 15,7 cm
Hmotnost balení 0,7 kg
Produktový list Stahnout (pdf / 128416 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů