×
Kód: GUA126 ID: 541268

Bezchlórová chemie Guapex GUAa POOL SMALL POOL SET

4.8 (21)
1 099 Kč
u vás již 03.10.

Vše o produktu

<br /> <ul><li>Kompletní sada bezchlórové bazénové chemie pro menší bazény (do 20m3).</li> <li>Sada je určena pro všechny typy bazénů – venkovní i zastřešené, s filtrací i bez filtrace.</li> <li>Voda ošetřená těmito výrobky nepáchne po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice – nezpůsobuje alergie. </li> <li>Sada má výrazný účinek proti mikroorganismům a řasám a udží vodu ve Vašem bazénu kříšťálově čistou po celou sezónu. </li> <li>Přípravky nepoškozují stavbu ani technologii bazénu a na rozdíl od chlorových preparátů jsou ve vodě stabilní i při vyšších teplotách vody.</li></ul><br /> <b>Sada obsahuje:</b><br /> <br /> <ul><li>1x GUAa POOL SMALL POOL 1 l</li> <li>1x GUAa POOL SHOCK 1 l</li> <li>1x GUAa POOL OXI 0,8 kg</li> <li>1x GUAa POOL FLOCK 1 l</li></ul><br /> <b>GUAa SMALL POOL:</b><br /> <br /> <ul><li>je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v dětských a menších bazénech do objemu 20 m3 (s filtrací i bez filtrace). Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.</li></ul><br /> Vlastnosti: Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.<br /> <br /> <b>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa SMALL POOL <ul><li>ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:</li> <li>H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</li> <li>EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.</li> <li>Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,1 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,</li></ul> parfémy; desinfekční prostředky POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: <ul><li>P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.</li> <li>P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a</li></ul> pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. <ul><li>P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.</li> <li>P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.</li></ul> </b> <br /> <br /> <b>GUAa POOL SHOCK:</b><br /> <br /> <ul><li>je tekutý, koncentrovaný přípravek pro šokovou dezinfekci bazénové vody při uvedení bazénu do provozu, řešení problémů v průběhu sezóny nebo při extrémních podmínkách provozu bazénu – vysoké teploty vody, velký počet koupajících, klimatické podmínky. Je vhodný pro všechny typy bazénů, s filtrací i bez filtrace, a v kombinaci s OXI zabezpečí rychlou a účinnou dezinfekci. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Lze použít i pro zazimování bazénu na konci sezóny.</li></ul><br /> Vlastnosti: Ošetřená voda nepoškozuje materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.<br /> <br /> <b>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL SHOCK <ul><li>ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:</li> <li>H315 Dráždí kůži</li> <li>H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.</li> <li>H319 Způsobuje vážné podráždění očí.</li> <li>H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</li> <li>Obsahuje:Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,parfémy; desinfekční prostředky</li></ul> POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: <ul><li>P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle</li> <li>P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a</li></ul> pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. <ul><li>P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody</li> <li>P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.</li> <li>P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.</li> <li>Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid</li></ul> </b><br /> <br /> <b>GUAa POOL OXI: </b> <ul><li>je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivých vanách.</li></ul> Vlastnosti: OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.<br /> <br /> <b>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL OXI: <ul><li>ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:</li></ul> H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: <ul><li>P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.</li> <li>P260 Nevdechujte prach</li> <li>P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle</li> <li>P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a</li></ul> pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. <ul><li>P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte</li></ul> kůži vodou/osprchujte. <ul><li>P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.</li> <li>Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselný</li></ul> </b> <br /> <br /> <b>GUAa POOL FLOCK:</b> <ul><li>je tekutý, koncentrovaný přípravek, určený na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu bazénové vody. Sdruží (vyvločkuje) i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších celků a tyto je možno následně odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Zároveň dodá vodě požadovanou „jiskru”.</li></ul> Vlastnosti: Vysoce účinný polymerový vločkovač je ideální v kombinaci s bezchlórovou dezinfekcí GUAa POOL, snadná manipulace, lehce snižuje pH vody.<br /> <br /> <b>GUAA je bazénová chemie nové generace.</b> <ul><li>Je ideální pro rodiny s dětmi, alergiky, astmatiky a ekzematiky.</li> <li>Plnohodnotně nahrazuje chlorové preparáty a nabízí daleko příjemnější koupání pro celou Vaši rodinu.</li> <li>Dávkujete pouze 1× za 12 dní přímo do bazénu nebo přes filtrační zařízení.</li></ul> <b><br /> <ul><li>ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:</li> <li>Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs</li></ul> </b>

Dokumentace k tomuto produktu
BL GUAa Pool Junior Stáhnout / (275.61 kB)
BL GUAa-FLOCK Stáhnout / (274.33 kB)
BL GUAa OXI Stáhnout / (366.67 kB)
BL_GUAa Pool Shock Stáhnout / (329.45 kB)
BL_GUAa_POOL_SMALL_POOL Stáhnout / (243.83 kB)
BL_GUAa_POOL_OXI Stáhnout / (314.72 kB)
BL_GUAa_POOL_SHOCK Stáhnout / (314.23 kB)
BL_GUAa_POOL_FLOCK Stáhnout / (255.15 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců (12 měsíců IČ)
Báze bezchlórová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 0.8 kg
Značky Guapex
Rozměry balení
Šířka výrobku 30.5 cm
Výška výrobku 24.0 cm
Hloubka výrobku 19.5 cm
Hmotnost výrobku 4.6 kg

Uživatelské recenze - Bezchlórová chemie Guapex GUAa POOL SMALL POOL SET

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

4.8
(95%)

Hodnotilo 21 uživatelů

Hodnocení zákazníků

Milan
02.09.2022 - 18:54
80 %

Komplexní údržba

Celková spokojenost
Rudolf
27.08.2022 - 11:52
100 %

Funguje jak má.

Celková spokojenost
Miroslav
27.07.2021 - 07:06
100 %

Funguje na100%

Celková spokojenost
Vilem
27.07.2021 - 07:06
100 %

Nesmrdí

Celková spokojenost
Martina
25.07.2021 - 06:35
100 %

chybí prostředky pro úpravu pH

Celková spokojenost
Dasa
23.07.2021 - 07:07
80 %

Spokojenost

Celková spokojenost
Tereza
21.07.2021 - 07:13
100 %

Vse v poradku, snadna aplikace, voda je cista a neni citit po chloru

Celková spokojenost
Matěj
21.07.2021 - 07:13
100 %

Skvělá chemie na údržbu bazénu bez použití chlóru

Celková spokojenost
Dana
17.07.2021 - 06:26
100 %

Účinkuje dobře voda v bazénu se nekazí.

Celková spokojenost
Oldřich
16.07.2021 - 06:54
100 %

Produkt mám poprvé, jsem s ním absolutně spokojen.

Celková spokojenost
Romana
14.07.2021 - 05:49
100 %

Voda je stále čistá.

Celková spokojenost
Jana
11.07.2021 - 06:25
100 %

Všechno ok

Celková spokojenost
Hanka
14.11.2020 - 08:38
100 %

Vybrala jsem si tento set, protože jsem nechtěla používat chlor v bazénu.

Bezchlorová chemie - voda nezapáchá - v bazénu není přítomen žádný dávkovač tablet - při dodržení dávkování bezproblémový provoz bazénu

zatím nic

Celková spokojenost
Error36
14.11.2020 - 08:38
100 %

Je super. Funguje skvěle :)

Všechno

nic

Celková spokojenost
14.11.2020 - 08:38
80 %

Ideální pro menší detský bazén. Predevším bez chlóru.

Vše v jedom balení.

není

Celková spokojenost
Darja Halamíková
14.11.2020 - 08:38
100 %

Měli jsme letos kratičkou letní sezónu v novémn bazénu, ale i přesto hodnotím Guapex velmi kladně. Jsem ráda, že se děti nemusí koupat v chlóru.

- voda bez zápachu, nepříjemného štípání a červených očí - výborný pocit z koupání bez chlóru

Celková spokojenost
Milan
02.09.2022 - 18:54
80 %

Komplexní údržba

Celková spokojenost

Technické parametry

Záruka 24 měsíců (12 měsíců IČ)
Báze bezchlórová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 0.8 kg
Značky Guapex
Šířka výrobku 30.5 cm
Výška výrobku 24.0 cm
Hloubka výrobku 19.5 cm
Hmotnost výrobku 4.6 kg
Dokumentace k tomuto produktu
BL GUAa Pool Junior Stáhnout / (275.61 kB)
BL GUAa-FLOCK Stáhnout / (274.33 kB)
BL GUAa OXI Stáhnout / (366.67 kB)
BL_GUAa Pool Shock Stáhnout / (329.45 kB)
BL_GUAa_POOL_SMALL_POOL Stáhnout / (243.83 kB)
BL_GUAa_POOL_OXI Stáhnout / (314.72 kB)
BL_GUAa_POOL_SHOCK Stáhnout / (314.23 kB)
BL_GUAa_POOL_FLOCK Stáhnout / (255.15 kB)