×
Kód: MAR11301306 ID: 257186

Bazénová chemie Marimex Super Chlor Šok 2x 0,9 kg set

4.4 (7)

dvousložkový prostředek • odstranění řas z vody • po vířivky a bazény • tvoří bubliny, které stoupají k hladině a nabalují na sebe řasy • obsah balení: Marimex Chlor Super, Marimex Chlor Šok

419 Kč
u vás již 10.10.

Vše o produktu

dvousložkový prostředek • odstranění řas z vody • po vířivky a bazény • tvoří bubliny, které stoupají k hladině a nabalují na sebe řasy • obsah balení: Marimex Chlor Super, Marimex Chlor Šok

Marimex AquaMar Super Shock, 2× 0,9 kg


V chlorové vodě dochází k rychlejšímu šíření mikroorganismů a tvorbě řas. Poraďte si již s narostlými řasami pomocí dvousložkového prostředku Marimex AquaMar Super Shock, který spolehlivě zvládne odstranit i černé řasy. Po nasypání podél stěn bazénu se vytvoří bublinky, jež stoupají k hladině a nabalují na sebe vzniklé řasy. Ty poté odstraní skimmer a voda bude opět čistá a vhodná ke koupání. Produkt je vhodný pro vířivky, ale i nadzemní či zapuštěné bazény se sladkou i slanou vodou.


Důležité upozornění: Marimex Chlor Šok 0,9 kg Nebezpečné látky: Chlornan vápenatý ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:


 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Marimex Chlor Super 0,9 kg ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:


 • Látka není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008
Dokumentace k tomuto produktu
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Super_2012_11301306 Stáhnout / (61.17 kB)
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Shock_2013_11301306 Stáhnout / (70.27 kB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stáhnout / (364.05 kB)
MAR11301306_BL2019_MRX_Super Stáhnout / (297.18 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití šoková
Určení proti řasám
Měrná hmotnost výrobku 1.8 kg
Značky Marimex
Rozměry balení
Šířka výrobku 21.0 cm
Výška výrobku 11.5 cm
Hloubka výrobku 26.1 cm
Hmotnost výrobku 2.1 kg

Uživatelské recenze - Bazénová chemie Marimex Super Chlor Šok 2x 0,9 kg set

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

4.4
(89%)

Hodnotilo 7 uživatelů

Hodnocení zákazníků

Martina
21.09.2022 - 14:20
20 %

produkt v pohode akurát obchod absolútne neschopný

Celková spokojenost
Ivana
31.08.2022 - 13:31
100 %

Vynikající

Celková spokojenost
Sylva
06.08.2022 - 04:35
100 %

Skvěle udržuje vodu čistou

Celková spokojenost
Lukáš
25.06.2022 - 11:06
100 %

Používám dlouhodobě nic lepšího není za 24h čistá voda.

Celková spokojenost
Alena
17.07.2021 - 06:25
100 %

rychlá akce, krásně čistá voda

Celková spokojenost
Martina
21.09.2022 - 14:20
20 %

produkt v pohode akurát obchod absolútne neschopný

Celková spokojenost

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití šoková
Určení proti řasám
Měrná hmotnost výrobku 1.8 kg
Značky Marimex
Šířka výrobku 21.0 cm
Výška výrobku 11.5 cm
Hloubka výrobku 26.1 cm
Hmotnost výrobku 2.1 kg
Dokumentace k tomuto produktu
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Super_2012_11301306 Stáhnout / (61.17 kB)
MAR11301306_etiketa_Aquamar_Shock_2013_11301306 Stáhnout / (70.27 kB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stáhnout / (364.05 kB)
MAR11301306_BL2019_MRX_Super Stáhnout / (297.18 kB)