×
Kód: MAR1307010 ID: 178387

Bazénová chemie Marimex Startovací sada

5 (6)

péče o bazénovou vodu • pro vířivky a bazény • regulace pH • údržba vody ke koupání

849 Kč
u vás již 27.09.

Vše o produktu

péče o bazénovou vodu • pro vířivky a bazény • regulace pH • údržba vody ke koupání

Marimex AQuaMar Start


Zprovozněte svou vířivku nebo bazén rychle a snadno a zajistěte jim dlouhodobě čistou vodu bez bakterií, řas a nečistot. Pořiďte si startovací sadu Marimex AquaMar Start, která obsahuje hned čtyři základní produkty. Nechybí zde Marimex Chlor Šok, Triplex MINI 3v1, pH- a tabletový tester na pH a chlorovou koncentraci. Použití této bazénové chemie vám nezabere téměř žádný čas, ale výsledky si prostřednictvím čisté vody budete moci užívat po celou sezónu.


Obsah balení


 • Marimex Chlor Šok 0,9 kg
 • Marimex Chlor Triplex MINI 3v1 0,9 kg
 • Marimex pH mínus 1,35 kg
 • Tabletový tester na pH a chlorovou koncentraci

Důležité upozornění: Marimex Chlor Šok 0,9 kg ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:


 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Marimex Triplex Mini 0,9 kg ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:


 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Doplňující informace na štítku:


 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Marimex pH mínus 1,35 kg ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:


 • H318 Způsobuje vážné poškození očí

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
Dokumentace k tomuto produktu
MAR1307010_krabice_Startovaci_sada_2012_11307010 Stáhnout / (3.17 MB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stáhnout / (364.05 kB)
11301206_BL2019_MRX_Chlor Triplex 0,9 kg Stáhnout / (347.72 kB)
11300106_BL2019_MRX_pH - 1,35 kg Stáhnout / (322.49 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití startovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 3.15 kg
Značky Marimex
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 10.0 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 31.0 cm
Hmotnost výrobku 3.5 kg
Rozměry balení
Šířka výrobku 31.0 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 10.0 cm
Hmotnost výrobku 3.5 kg

Uživatelské recenze - Bazénová chemie Marimex Startovací sada

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

5
(100%)

Hodnotilo 6 uživatelů

Hodnocení zákazníků

Věra
06.07.2021 - 06:26
100 %

Výborné. Dostačující na rozjezd sezóny a udržování kvality vody na velice dobré úrovni

Celková spokojenost
14.11.2020 - 08:40
100 %

super

kvalita, ceny

neviem

Celková spokojenost
14.11.2020 - 08:40
100 %

odporučam

vyborna vec

Celková spokojenost
14.11.2020 - 08:40
100 %

bol to darček pri kúpe bazénu.

obsahuje všetko na ošetrenie vody

Celková spokojenost
Věra
06.07.2021 - 06:26
100 %

Výborné. Dostačující na rozjezd sezóny a udržování kvality vody na velice dobré úrovni

Celková spokojenost

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití startovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 3.15 kg
Značky Marimex
Šířka výrobku 10.0 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 31.0 cm
Hmotnost výrobku 3.5 kg
Šířka výrobku 31.0 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 10.0 cm
Hmotnost výrobku 3.5 kg
Dokumentace k tomuto produktu
MAR1307010_krabice_Startovaci_sada_2012_11307010 Stáhnout / (3.17 MB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stáhnout / (364.05 kB)
11301206_BL2019_MRX_Chlor Triplex 0,9 kg Stáhnout / (347.72 kB)
11300106_BL2019_MRX_pH - 1,35 kg Stáhnout / (322.49 kB)