×
Kód: MAR1301103 ID: 178375

Bazénová chemie Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg

5 (2)

minitablety • pomalurozpustné • udržování koncentrace chlóru • protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům • pro bazény a vířivky • 45 ks minitablet v balení

299 Kč
u vás již 05.10.

Vše o produktu

minitablety • pomalurozpustné • udržování koncentrace chlóru • protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům • pro bazény a vířivky • 45 ks minitablet v balení

Marimex AquaMar – Minitabs, 0,9 kg


Pro vířivky, nadzemní i zapuštěné bazény se sladkou či slanou vodou jsou určeny dezinfekční pomalurozpustné tablety Marimex AquaMar – Minitabs. Jejich použitím zajistíte dlouhodobě čistou a nezávadnou vodu, ve které se nebudou šířit řasy, plísně, bakterie ani viry. Balení obsahuje 45 minitablet s hmotností cca 20 gramů, které jsou umístěny v praktické plastové uzavíratelné dóze.


Důležité upozornění:


 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Doplňující informace na štítku:


 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Dokumentace k tomuto produktu
MAR1301103_Minitabs_09_kg_2018_11301103 Stáhnout / (1.21 MB)
11301103_BL2019_MRX_Mini Tablety 0,9 kg Stáhnout / (347.94 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 0.9 kg
Značky Marimex
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 9.5 cm
Hmotnost výrobku 0.9 kg
Rozměry balení
Šířka výrobku 9.0 cm
Výška výrobku 9.0 cm
Hloubka výrobku 17.6 cm
Hmotnost výrobku 0.9 kg

Uživatelské recenze - Bazénová chemie Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

5
(100%)

Hodnotilo 2 uživatelů

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 0.9 kg
Značky Marimex
Šířka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 9.5 cm
Hmotnost výrobku 0.9 kg
Šířka výrobku 9.0 cm
Výška výrobku 9.0 cm
Hloubka výrobku 17.6 cm
Hmotnost výrobku 0.9 kg
Dokumentace k tomuto produktu
MAR1301103_Minitabs_09_kg_2018_11301103 Stáhnout / (1.21 MB)
11301103_BL2019_MRX_Mini Tablety 0,9 kg Stáhnout / (347.94 kB)