Kód: MAR11301208
ID: 936859
Technické parametry

Technické parametry Bazénová chemie Marimex Chlor Komplex 5v1 1kg

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Marimex
Kategorie Bazénová chemie Marimex
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 9 cm
Výška balení 18 cm
Hloubka balení 9,5 cm
Hmotnost balení 1,11 kg
Produktový list Stáhnout (pdf / 369,59 kB)
Návod k použití Stáhnout (pdf / 1,29 MB)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

multifunkční tablety • určeny do bazénů a vířivek • pět účinků: dezinfekce, prevence proti řasám, vločkování, stabilizace tvrdosti vody, stabilizace pH • použití každých 5 až 8 dnů • 5 ks tablet v balení

Marimex AquaMar Komplex 5v1, 1 kg

Tablety Marimex AquaMar Komplex 5v1 vám pomůžou udržovat vodu v bazénu čistou a se stabilním pH. Použitím jediné tablety působíte na vodu hned pěti účinky. Produkt zajišťuje potřebnou dezinfekci, působí preventivně proti řasám, vločkuje, stabilizuje tvrdost vody a zajišťuje správnou hodnotu pH. Již nadále nemusíte přemýšlet, jakou bazénovou chemii zvolit, jedna tableta zajistí vše potřebné pro čistou a nezávadnou vodu. Můžete je navíc používat jak ve vířivkách, tak i v nadzemních a zapuštěných bazénech. Balení obsahuje 5 tablet s hmotností cca 200 gramů.

Důležité upozornění: Nebezpečné látky: 890 g/kg symklosen ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:

 • H272 Může zesílit požár; oxidant.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. * P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Doplňující informace na štítku:

 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Technické parametry

Technické parametry Bazénová chemie Marimex Chlor Komplex 5v1 1kg

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Marimex
Kategorie Bazénová chemie Marimex
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 9 cm
Výška balení 18 cm
Hloubka balení 9,5 cm
Hmotnost balení 1,11 kg
Produktový list Stáhnout (pdf / 369,59 kB)
Návod k použití Stáhnout (pdf / 1,29 MB)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů