×
Kód: MAR11301307 ID: 936835

Bazénová chemie Marimex Chlor Šok 2,7 kg

5 (2)

bazénová chemie • krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chlóru • ničí řasy, bakterie a viry • zvyšuje koncentraci až na 10 mg/l • měření pH a aktivního chlóru pomocí testovací soupravy (není...

839 Kč
můžete mít již 02.02.

Popis produktu

bazénová chemie • krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chlóru • ničí řasy, bakterie a viry • zvyšuje koncentraci až na 10 mg/l • měření pH a aktivního chlóru pomocí testovací soupravy (není součástí balení) • určena pro bazény a vířivky

Marimex AquaMar – Chlor Shock, 2,7 kg


Chlór ve vodě v dostatečném množství zvládá účinně odstranit nashromážděné bakterie a řasy. Pomocí prášku Marimex AquaMar – Chlor Shock můžete krátkodobě výrazně navýšit jeho koncentraci v bazénové vodě a zajistit si její důkladné pročištění bez nutnosti výměny. Po použití dokáže ihned na dobu 24 hodin zvýšit koncentraci chlóru až na 10 mg/l. Během používání průběžně testujte aktuální hodnoty pH a aktivního chlóru ve vodě, a to pomocí testovací soupravy (není součástí balení). Marimex AquaMar – Chlor Shock je určen pro vířivky nebo nadzemní a zapuštěné bazény se slanou i sladkou vodou.


Důležité upozornění:


 • Typy nebezpečnosti:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. * POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P405 Skladujte uzamčené.
Dokumentace k tomuto produktu
MAR11301307_etiketa_2_Chlor_Shock_27_kg_2018_11301307 Stáhnout / (1.02 MB)
MAR11301307_etiketa_Chlor_Shock_27_kg_2018_11301307 Stáhnout / (1.16 MB)
MAR11301307-etiketa_3__Chlor_Shock_27_kg_2018_11301307 Stáhnout / (1.06 MB)
11301307_BL2019_MRX_Chlor Sok 2,7 kg Stáhnout / (364.07 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití šoková
Určení zvýšení Cl
Značky Marimex
Rozměry balení
Šířka výrobku 12.0 cm
Výška výrobku 28.5 cm
Hloubka výrobku 12.0 cm
Hmotnost výrobku 2.8 kg

Uživatelské recenze - Bazénová chemie Marimex Chlor Šok 2,7 kg

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

5
(100%)

Hodnotilo 2 uživatelů

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití šoková
Určení zvýšení Cl
Značky Marimex
Šířka výrobku 12.0 cm
Výška výrobku 28.5 cm
Hloubka výrobku 12.0 cm
Hmotnost výrobku 2.8 kg
Dokumentace k tomuto produktu
MAR11301307_etiketa_2_Chlor_Shock_27_kg_2018_11301307 Stáhnout / (1.02 MB)
MAR11301307_etiketa_Chlor_Shock_27_kg_2018_11301307 Stáhnout / (1.16 MB)
MAR11301307-etiketa_3__Chlor_Shock_27_kg_2018_11301307 Stáhnout / (1.06 MB)
11301307_BL2019_MRX_Chlor Sok 2,7 kg Stáhnout / (364.07 kB)