×
Kód: MAR1301302 ID: 178371

Bazénová chemie Marimex Shock Chlor_ Chlor Šok 0,9 kg

5 (5)

bazénová chemie • krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chlóru • ničí řasy, bakterie a viry • zvyšuje koncentraci až na 10 mg/l • měření pH a aktivního chlóru pomocí testovací soupravy (není...

299 Kč
u vás již 11.10.

Vše o produktu

bazénová chemie • krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chlóru • ničí řasy, bakterie a viry • zvyšuje koncentraci až na 10 mg/l • měření pH a aktivního chlóru pomocí testovací soupravy (není součástí balení) • určena pro bazény a vířivky

Marimex AquaMar – Chlor Shock, 0,9 kg


Chlór ve vodě v dostatečném množství zvládá účinně odstranit nashromážděné bakterie a řasy. Pomocí prášku Marimex AquaMar – Chlor Shock můžete krátkodobě výrazně navýšit jeho koncentraci v bazénové vodě a zajistit si její důkladné pročištění bez nutnosti výměny. Po použití dokáže ihned na dobu 24 hodin zvýšit koncentraci chlóru až na 10 mg/l. Během používání průběžně testujte aktuální hodnoty pH a aktivního chlóru ve vodě, a to pomocí testovací soupravy (není součástí balení). Marimex AquaMar – Chlor Shock je určen pro vířivky nebo nadzemní a zapuštěné bazény se slanou i sladkou vodou.


Důležité upozornění:


 • Typy nebezpečnosti:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. * POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P405 Skladujte uzamčené.
Dokumentace k tomuto produktu
MAR1301302_etiketa__Chlor_Shock_09_kg_2018_11301302 Stáhnout / (1.22 MB)
MAR1301302_etiketa_2__Chlor_Shock_09_kg_2018_11301302 Stáhnout / (1.02 MB)
MAR1301302_etiketa_3__Chlor_Shock_09_kg_2018_11301302 Stáhnout / (1.06 MB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stáhnout / (364.05 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití šoková
Určení zvýšení Cl
Měrná hmotnost výrobku 0.9 kg
Značky Marimex
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 9.5 cm
Hmotnost výrobku 0.9 kg
Rozměry balení
Šířka výrobku 10.0 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 9.9 cm
Hmotnost výrobku 1.0 kg

Uživatelské recenze - Bazénová chemie Marimex Shock Chlor_ Chlor Šok 0,9 kg

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

5
(100%)

Hodnotilo 5 uživatelů

Hodnocení zákazníků

Ivan Chmelík
14.11.2020 - 08:40
100 %

Jednou týdně to tam hoďte, ať máte klid.

Chlór šok jsme aplikovali jednou týdně, spíš preventivně, voda byla průzračná, bez problémů.

Trochu hůř se nám to rozpouštělo i v teplé vodě.

Celková spokojenost
Ivan Chmelík
14.11.2020 - 08:40
100 %

Jednou týdně to tam hoďte, ať máte klid.

Chlór šok jsme aplikovali jednou týdně, spíš preventivně, voda byla průzračná, bez problémů.

Trochu hůř se nám to rozpouštělo i v teplé vodě.

Celková spokojenost

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití šoková
Určení zvýšení Cl
Měrná hmotnost výrobku 0.9 kg
Značky Marimex
Šířka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 9.5 cm
Hmotnost výrobku 0.9 kg
Šířka výrobku 10.0 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 9.9 cm
Hmotnost výrobku 1.0 kg
Dokumentace k tomuto produktu
MAR1301302_etiketa__Chlor_Shock_09_kg_2018_11301302 Stáhnout / (1.22 MB)
MAR1301302_etiketa_2__Chlor_Shock_09_kg_2018_11301302 Stáhnout / (1.02 MB)
MAR1301302_etiketa_3__Chlor_Shock_09_kg_2018_11301302 Stáhnout / (1.06 MB)
11301302_BL2019_MRX_Chlor Sok 0,9 kg Stáhnout / (364.05 kB)