×
Kód: MAR1301203 ID: 178369

Bazénová chemie Marimex 7D Tabs._7 Denní tablety 1,6 kg

4 (1)

pomalurozpustné tablety • průběžné udržování hladiny chlóru • bojuje proti řasám, plísním, bakteriím a virům • určeno pro bazény

499 Kč
u vás již 06.10.

Vše o produktu

pomalurozpustné tablety • průběžné udržování hladiny chlóru • bojuje proti řasám, plísním, bakteriím a virům • určeno pro bazény

Marimex AquaMar – 7 DAY TABLETS, 1,6 kg


Chraňte vodu ve svém bazéně proti šíření plísní, řas, bakterií a virů. Používejte pomalurozpustné tablety Marimex AquaMar – 7 DAY TABLETS, které do vody postupně uvolňují potřebné látky, aniž by byly škodlivé pro lidskou pokožku. Tablety lze použít jak ve skimmeru, tak i s dávkovačem v cirkulačním potrubí nebo s plovákem při zapnuté filtraci. Produkt je určen pro nadzemní či zapuštěné bazény. Balení obsahuje tablety s hmotností cca 200 gramů.


Důležité upozornění:


 • Typy nebezpečnosti:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.
Dokumentace k tomuto produktu
11301203_BL2019_MRX_7 Denní Tablety 1,6kg Stáhnout / (347.96 kB)
MAR1301203_Etiketa_7_D_Tabs_16_kg_2018_11301203 Stáhnout / (1.15 MB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 1.6 kg
Značky Marimex
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 12.0 cm
Výška výrobku 24.5 cm
Hloubka výrobku 12.0 cm
Hmotnost výrobku 1.6 kg
Rozměry balení
Šířka výrobku 12.0 cm
Výška výrobku 24.5 cm
Hloubka výrobku 12.0 cm
Hmotnost výrobku 1.8 kg

Uživatelské recenze - Bazénová chemie Marimex 7D Tabs._7 Denní tablety 1,6 kg

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

4
(80%)

Hodnotilo 1 uživatelů

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Měrná hmotnost výrobku 1.6 kg
Značky Marimex
Šířka výrobku 12.0 cm
Výška výrobku 24.5 cm
Hloubka výrobku 12.0 cm
Hmotnost výrobku 1.6 kg
Šířka výrobku 12.0 cm
Výška výrobku 24.5 cm
Hloubka výrobku 12.0 cm
Hmotnost výrobku 1.8 kg
Dokumentace k tomuto produktu
11301203_BL2019_MRX_7 Denní Tablety 1,6kg Stáhnout / (347.96 kB)
MAR1301203_Etiketa_7_D_Tabs_16_kg_2018_11301203 Stáhnout / (1.15 MB)