basket tree star-empty icon-apple error-404 time-24 edit smile-5 smile-1 smile-3 smile smile-2 location www order-edit people target check-rounded arrow-up arrow-down transport-light datart-store connect transport-dark gift check star sale Sell Out arrow-circle-up arrow-circle-left arrow-left arrow-right contact faq auction chat datart-store-dark order-check search-colored basket-full cross catalog cross-circle-full mail phone cross-circle-empty time basket-empty map-pin search menu

Může se hodit

Další příslušenství
Technické parametry

Technické parametry Odstraňovač mastnoty Whirlpool DDG 122

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Whirlpool
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče Whirlpool
Záruka 24 měsíců
Forma prášek
Použití čističe myčky/pračky
Měrná hmotnost výrobku 0,25 kg
Rozměry balení
Šířka balení 6,4 cm
Výška balení 13 cm
Hloubka balení 6,1 cm
Hmotnost balení 0,28 kg
Produktový list Stahnout (pdf / 337188 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Vše o produktu

Vše o produktu

Odstraňovač mastnot a zbytků jídel značky Wpro DDG 122 účinně čistí myčku od veškerých nečistot a zanechává ji 100% čistou. Při používání každých 6 měsíců optimalizuje výkon myčky a prodlužuje její životnost. Složení produktu je z 99% biologicky rozložitelné a bylo schváleno odborníky. Balení obsahuje 250 g přípravku. Návod k použití: Ujistěte se, že je myčka na nádobí prázdná. Vysypte obsah na dno myčky a zvolte dlouhý program. Doporučujeme opakovat každých 6 měsíců. • odstraňovač mastnot a zbytků jídel pro myčky • čistí myčku od usazených nečistot • prodlužuje životnost spotřebiče Bezpečnostní upozornění: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H272 Může zesílit požár; oxidant. H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Technické parametry

Technické parametry Odstraňovač mastnoty Whirlpool DDG 122

Všeobecné vlastnosti
Výrobce Whirlpool
Kategorie Čistící prostředky pro domácí spotřebiče Whirlpool
Záruka 24 měsíců
Forma prášek
Použití čističe myčky/pračky
Měrná hmotnost výrobku 0,25 kg
Rozměry balení
Šířka balení 6,4 cm
Výška balení 13 cm
Hloubka balení 6,1 cm
Hmotnost balení 0,28 kg
Produktový list Stahnout (pdf / 337188 kb)
Prohlédnout si více vlastností produktu
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.

Příslušenství k Odstraňovač mastnoty Whirlpool DDG 122

Příslušenství k produktu
V porovnávači máte 0 produktů Porovnat produkty Porovnat 0 produktů