×
Kód: MIE9777920 ID: 1267138

Prací gel Miele CareCollection UltraPhase 1,5 l

? 379 Kč
0 Kč
Není skladem?

Vše o produktu

Dvousložkový tekutý prací prostředek na barevné a bílé prádlo. Obsah: 1,5 l, na cca 37 pracích cyklů

  • Pro zářivé barvy a zářivě bílé prádlo
  • Vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
  • Díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
  • Dlouhá výdrž – pro 37 náplní prádla
  • Jednoduše perfektní praní. S Miele.

Bezpečnostní upozornění:
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné
P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 uchovávejte mimo dosah dětí

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů
Dokumentace k tomuto produktu
MIE9777920_Miele UltraPhase_1 Stáhnout / (83.04 kB)
MIE9777920_Miele UltraPhase_1 Stáhnout / (83.04 kB)
etiketa-MIT-UltraPhase_1_58x117 Stáhnout / (184.32 kB)

Technické parametry

Další parametry
Záruka 24 měsíců
Určeno na universální (bílé i barevné)
Typ pracího prostředku tekutý koncentrát
Měrný objem výrobku 1.5 l
Značky Miele
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 1.7 kg
Rozměry balení
Šířka výrobku 10.1 cm
Výška výrobku 26.0 cm
Hloubka výrobku 9.1 cm
Hmotnost výrobku 1.7 kg

Uživatelské recenze - Prací gel Miele CareCollection UltraPhase 1,5 l

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží zakoupili.

Průměrné hodnocení tohoto produktu

0
(0%)

Hodnotilo 0 uživatelů

Technické parametry

Záruka 24 měsíců
Určeno na universální (bílé i barevné)
Typ pracího prostředku tekutý koncentrát
Měrný objem výrobku
1.5 l
Značky Miele
Hmotnost výrobku 1.7 kg
Šířka výrobku 10.1 cm
Výška výrobku 26.0 cm
Hloubka výrobku 9.1 cm
Hmotnost výrobku 1.7 kg
Dokumentace k tomuto produktu
MIE9777920_Miele UltraPhase_1 Stáhnout / (83.04 kB)
MIE9777920_Miele UltraPhase_1 Stáhnout / (83.04 kB)
etiketa-MIT-UltraPhase_1_58x117 Stáhnout / (184.32 kB)